O firmie

Ewaluacja szkoleń

MKG Consulting dba o najwyższą jakość oferowanych rozwiązań rozwojowych

Naszą ambicją jest dostarczanie rozwiązań najwyższej jakości, dlatego wszystkie nasze programy rozwojowe są każdorazowo ewaluowane. Dzięki opiniom Klientów doskonalimy i rozwijamy nasze usługi.

W przypadku warsztatów grupowych (szkolenia otwarte i zamknięte) stosujemy kwestionariusz oceny szkolenia / ankietę ewaluacyjną. Ankieta jest zawsze dostosowana do specyfiki szkolenia i zawiera ocenę ilościową (ocena kluczowych aspektów spotkania na skali liczbowej) oraz jakościową (miejsce na uwagi i komentarze uczestników). W przypadku szkoleń zamkniętych Klient otrzymuje raport poszkoleniowy, który jest podsumowaniem wszystkich indywidualnych ocen uczestników.

Oprócz ankiet ewaluacyjnych w procesie oceny efektywności rozwiązań rozwojowych wykorzystujemy – zależnie od specyfiki projektu – także:

  • Wywiady z uczestnikami przeprowadzane przez dział HR po zakończeniu programu 
  • Wywiady z bezpośrednimi przełożonymi uczestników na temat postrzeganych efektów programu
  • Pisemne, jakościowe opinie uczestników (zawsze w przypadku indywidualnych programów rozwojowych)
  • Prezentacje wyników działań rozwojowych przez uczestników (w zależności od przyjętych założeń dla programu  - oceny efektów dokonuje prowadzący / trener i/lub przełożony i/lub dział HR i/lub inne osoby)
  • Opisy rozwoju kompetencji i/lub wskazówki rozwojowe przygotowywane przez trenerów / konsultantów, bazujące na obserwacjach uczestników w procesie rozwojowym (przekazywne ustnie i/lub pisemnie)
  • Testy wiedzy i kompetencji

W razie potrzeby rozwijamy wachlarz metod oceny działań rozwojowych o inne narzędzia ewaluacji. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o stosowanych przez MKG Consulting metodach oceny działań rozwojowych - skontaktuj się z nami.

Zadaj nam pytanie

© 2024 MKG Consulting szkolenia i doradztwo, projekt strony Hyh.pl