Aktualności:

Nowe możliwości rozwoju dla menedżerów

MKG Consulting proponuje nowe narzędzia rozwojowe dla kadry zarządzającej i nie tylko.

Proponujemy wysoce zindywidualizowane programy rozwojowe ukiernkowane na diagnozę potrzeb i luk kompetencyjnych oraz planowanie działań rozwojowych "on the job" (konkretne kroki, jakie uczestnik programu może zrealizować w środowisku pracy).

Takie podejście do rozwoju gwarantuje koncentrację na realnych wyzwaniach uczestników oraz widoczne efekty działań rozwojowych.

Projektujemy programy rozwojowe dla indywidualnych menedżerów oraz całych grup kierowniczych.

Aby dowiedzieć się więcej - skontaktuj się z nami!

Zadaj nam pytanie

© 2020 MKG Consulting szkolenia i doradztwo, projekt strony Hyh.pl