O firmie

O firmie

Stworzyłam MKG Consulting, aby wspierać organizacje, menedżerów i pracowników w procesie doskonalenia. Wierzę, że wszystkie organizacje (duże i małe, biznesowe, publiczne i non-profit) oraz wszyscy pracownicy (niezależnie od tego w jakiej organizacji czy miejscu w hierarchii się znajdują) mogą rozwijać się i odnosić sukcesy. A sukcesy organizacyjne i indywidualne idą ze sobą w parze.

Chcę wspierać swoich Klientów w świadomym dążeniu do doskonalenia i osiągania świetnych wyników. Moja koncepcja pracy z Klientami wyraża się w PROFESJONALNYM DIALOGU. To profesjonalny dialog jest fundamentem współpracy, kluczem do budowania relacji i zaufania, szansą na współudział i przestrzenią rozwoju.

Sztukę profesjonalnego dialogu uprawiam i doskonalę od lat. Jest pasją, którą chcę się dzielić i do poznania której chciałabym Państwa zaprosić. Z przyjemnością zapraszam więc do dialogu o przyszłości.

Monika Kantowicz-Gdańska

© 2024 MKG Consulting szkolenia i doradztwo, tworzenie stron Hyh.pl