Oferta

Programy rozwojowe

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów projektujemy unikalne programy rozwojowe.

Zaczynamy od zdefiniowania wspólnie z Klientem wyzwania biznesowego. Może być to na przykład rozwój określonej kompetencji (np. zarządzanie zmianą organizacyjną, przywództwo, komunikacja menedżerska, zarządzanie zespołem) lub zadanie w zakresie rozwoju organizacji (np. doskonalenie komunikacji wewnętrznej, projekt zarządzania talentami, angażowanie pracowników i/lub kadry menedżerskiej w inicjatywę firmową). Wspólnie z Klientem zastanawiamy się nad pożądanymi efektami programu i projektujemy narzędzia rozwojowe, które pozwolą osiągnąć oczekiwane cele.

Każdy projektowany przez nas program rozwojowy jest wyjątkowy, zawiera rozwiązania dostosowane do potrzeb i możliwości organizacji.

W programach rozwojowych stosujemy różnorodne narzędzia i metody pracy:

  • Spotkania wstępne: grupowe i / lub indywidualne konsultacje mające na celu doprecyzowanie potrzeb rozwojowych oraz poznanie specyfiki pracy i organizacji
  • Sesje inspiracji: warsztaty ukierunkowane na auto-refleksję, samoocenę kompetencji oraz określenie kierunków rozwoju
  • Warsztaty szkoleniowe (lub cykle spotkań warsztatowych): spotkania mające na celu rozwój określonych kompetencji
  • Indywidualne spotkania rozwojowe: konsultacje z uczestnikami programu, podczas których ukierunkowuje się proces rozwojowy na indywidualne wyzwania oraz planowanie osadzonych w realiach pracy działań
  • Zadania rozwojowe on-the-job (działania / projekty realizowane w ramach codziennych zadań uczestników) oraz off-the-job (działania / projekty wykraczające poza codzienne zadania uczestników)
  • Testy wiedzy i kompetencji
  • Metody angażowania bezpośrednich przełożonych w proces rozwojowy (konsultacje oraz planowanie długofalowych działań rozwojowych)

W realizacji programów rozwojowych wykorzystujemy między innymi różne techniki pracy z obrazem, między innymi karty coachingowe Points of You (więcej o metodzie Points of You: http://www.thecoachingame.com/).

Aby dowiedzieć się więcej lub umówić na spotkanie - skontaktuj się z nami!

Zadaj nam pytanie

© 2024 MKG Consulting szkolenia i doradztwo, projekt strony Hyh.pl